Kategorier
kontor

Lediga kontor i Lundby

Stadsdelsnämndsområdet Lundby omfattar primärområdena Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Kärrdalen, Lindholmen, Rambergsstaden och Slättadamm och blev oförändrad vid omorganisationen. Området hade i slutet av år 2008 38 300 invånare och beräknas år 2015 ha 44 700 invånare.

Lundby finns ett varierat näringsliv med företag av alla storlekar; såväl stora multinationella som små och medelstora företag. Bland annat ligger Volvo Lastvagnars huvudkontor där, samt delar av Volvo Pentas fabriker i Volvos gamla personvagnsfabrik.

Inom Lundby stadsdelsförvaltning finns cirka 2 200 anställda som erbjuder kommunal service till Lundbyborna. Servicen omfattar allt från förskola, grundskola och äldreomsorg till bibliotek, medborgarkontor, fritidsverksamhet, bidrag till föreningar, sociala tjänster, stöd till funktionshindrade med mera.

Det är inte svårt att hitta stora och små kontor att hyra i stadsdelen. Om du söker lediga kontorslokaler att hyra i just Lundby kan du förfina din sökning i stadsdelens områden, som till exempel:

• Eriksberg
• Kyrkbyn
• Brämaregården
• Kvillebäcken
 

Hyra kontor på Eriksberg

Eriksberg är ett primärområde i stadsdelsnämndsområde Lundby och ett stort bostadsbyggnadsprojekt på Hisingen i Göteborg. Bostäderna ligger på det gamla Eriksbergsvarvets område. Då varven lades ner började man bygga bostäder vilket har resulterat i ett av Göteborgs mest moderna bostadsområden.

Området har idag förvandlats till ett stort och modernt bostadsområde, vilket gjordes i samband med omdaningen av Norra Älvstranden. Kvar från varvsepoken är den stora kranen som utgör ett landmärke för området. Bland den bevarade historiska bebyggelsen finns också Juvelkvarnen och Eriksbergshallen.

Langs Östra Eriksbergsgatan finns åtskilliga stora företagsfastigheter med ett stort urval av kontor att hyra.

På Eriksbergs finns det kontorslokaler på 25−1 200 kvm.

Kontorslokaler i och vid Kyrkbyn

Kyrkbyn är en stadsdel och ett primärområde i Göteborgs kommun tillhörande stadsddelsnämmdsområde Lundby. En medeltida kyrka från 1300-talet gav stadsdelen sitt namn. Stadsdelen har en areal på 176 hektar.

Kyrkbyn var centrum för Lundby socken fram till 1900-talets början. Kyrkbyn tillhörde den del av Hisingen som tillhörde Sverige före 1658. Stora delar brändes under kriget mot danskarna 1678 och drabbades hårt åter igen 1719 vid Tordenskjolds belägring.

I områdena längs Hjalmar Brantingsgatan finns det gott om rymliga kontorsfastigheter med kontor att hyra.

I och vid Kyrkbyn finns det kontorslokaler på 50−1 800 kvm.
 

Hyra kontor nära Brämaregården

Området som idag kallas Brämaregården var tidigare vassmarker. Runt Kvilletorget, som blev Hisingens handelscentrum i slutet av 1800-talet, byggdes de första bostäderna och sedan byggdes flera landshövdingehus runt om i den nya stadsdelen.

Med början under 1940-talet revs flera av de äldre husen, bland annat de annorlunda landshövdingehusen i fyra våningar. Sedan dess har flera hela eller delar av kvarter rivits, bland annat runt Kvilletorget som sedan bebyggts med nya liknande bostäder. De flesta av utomhusscenerna i dramaserien Andra Avenyn är inspelade i Brämaregården

I stadsdelen samt i området omkring Brämaregården finns det goda möjligheter att hitta moderna kontorslokaler att hyra centralt.

Nära Brämaregården finns det kontorslokaler på 10-1 000 kvm.
 

Kontorslokaler vid Kvillebäcken

Namnet kommer av vattendraget Kvillebäcken, som tillsammans med Kvillen är ett av flera exempel från Hisingen på en bifurkation. Från en punkt nordöst om Tuve kyrka rinner vatten åt två olika håll: Kvillen rinner åt norr till Nordre älv och Kvillebäcken rinner åt söder till Göta älv.

Kvillebäcken är idag i huvudsak bebyggt med flerbostadshus, men omfattar också villaområden i anslutning till Gamla Björlandavägen. 

I områdena kring Kvillebäcken finns det bra företagsfastigheter och goda möjligheter att hitta kontorslokaler att hyra. 

Vid Kvillebäcken finns det kontorslokaler på typisk 20−600 kvm.

Kategorier
kontor

Lediga kontor i Askim-Frölunda-Högsbo

Askim-Frölunda-Högsbo omfattar primärområdena Askim, Billdal, Flatås, Frölunda Torg, Hovås, Högsbo, Högsbohöjd, Högsbotorp, Järnbrott, Kaverös, Ruddalen och Tofta. Västra Frölunda är en knytpunkt gällande handel, service och kommunikationer för statsdelarna i väster.


Här finns bland annat Frölunda Torg, Göteborgs näst största köpcentrum, och samtidigt närhet till både hav och naturområden.

Högsbo-Sisjö industriområde är Nordens största företagsområde med drygt 1000 företag och här arbetar ca 15 000 personer. Köpcentrat 421 ligger inom Högsbo industriområde. Medan ett flertal störrre butiker som Coop Forum, Elgiganten, Inet, SAAB/Opel och Rusta finns i närbelägna Sisjöns industriområde.

Askim är beläget vid Askimsfjorden, som är en del av Kattegatt, och kännetecknas av en ganska bergig terräng. Bebyggelsen är mest koncentrerad till kustområdet, och utgörs till övervägande del av villor. Inom området finns tillgång till all typ av närservice i form av banker, post, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och detaljister.

Om du letar efter nya lokaler till ditt företag kan du enkelt hitta ett stort urval moderna lediga kontorslokaler i Askim-Frölunda-Högsbo området.